Naziv kompanije:
Rokšped auto centar d.o.o.
Sedište kompanije:
Josipa Broza Tita 30
CG-81000 Podgorica
Pravna forma:
Telefon:
+382 20 445 553
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: