Naziv kompanije:
Rokšped auto centar d.o.o.
Sedište kompanije:
Josipa Broza Tita 30
81000 Podgorica
Pravna forma:
Telefon:
+382 20 445 555
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
02976820
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: